Avís legal

El lloc web i el domini laguait.cat corresponen a L’aguait, de titularitat de Roger Font Vilagran (en endavant Roger Font), amb NIF ***8253**, adreça postal a la plaça Major, 2, 1r A, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), telèfon 647 001 656 i adreça electrònica contacte@laguait.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Roger Font o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Roger Font presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Roger Font autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Roger Font es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://laguait.cat (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Roger Font actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Roger Font manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Roger Font fins a la contractació expressa d’una comanda.

Roger Font es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Roger Font no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.