Termes i condicions del servei

1. Objecte

Els següents termes i condicions fan referència al servei de subscripció de L’aguait, de titularitat de Roger Font Vilagran, que ofereix per mitjà de laguait.cat. L’acceptació dels serveis comporta l’acceptació d’aquests termes i condicions.

El lloc web L’aguait, mitjà de comunicació de la Bisbal d’Empordà i pobles veïns, és de titularitat de Roger Font Vilagran (en endavant Roger Font), amb NIF ***8253**, domicili a la plaça Major, 2, 1r A, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), telèfon 647 001 656, adreça electrònica contacte@laguait.cat i lloc web laguait.cat.

Totes les operacions efectuades entre Roger Font i el client es regeixen per les següents condicions generals:

2. Preus i pagament

Els preus de subscripció indicats al lloc web laguait.cat (subscripció mensual, dues opcions, o bé semestral) es detallen amb la inclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). La tarifa escollida es renovarà automàticament al final de cada període.

Els preus inclouen els serveis següents:

– Accés a tots els articles del lloc web.

– Enviament de la newsletter (butlletí) setmanal per correu electrònic.

Per poder iniciar el procés de subscripció el Client ha d’accedir a Registre, emplenar les seves dades i prémer el botó Registra’t. Un cop emplenada la sol·licitud d’alta podrà escollir el tipus de subscripció que desitja (mensual o semestral) i efectuar el pagament a través de la passarel·la habilitada a l’efecte.

El pagament de les subscripcions s’efectuarà a través de la plataforma de pagament per internet Stripe.

3. Contractació

En el moment de contractar el servei la persona usuària rebrà un correu electrònic, confirmant l’alta. Aquesta confirmació de la recepció constitueix l’acceptació de l’oferta contractual i conclou la contractació del servei de subscripció.

L’accés als continguts de pagament i de la Newsletter es gestionen de forma immediata a partir de la confirmació del pagament.

El Client pot donar-se de baixa en qualsevol moment. La baixa de la persona usuària es podrà sol·licitar per correu electrònic a contacte@laguait.cat, i serà efectiva un cop finalitzat el període de subscripció contractat.

4. Dret de desistiment

El Client disposa d’un termini de 14 dies naturals, des del moment de confirmació de la seva subscripció, per desistir i deixar-la sense efecte, desistiment que es pot efectuar sense que s’hagin d’indicar els motius. Una vegada rebuda la sol·licitud de desistiment Roger Font procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior a 30 dies i sense aplicar retenció.

5. Reclamacions i resolució de conflictes

Les possibles reclamacions o sol·licituds d’aclariments relacionades amb les presents condicions s’hauran d’adreçar a l’adreça de correu electrònic contacte@laguait.cat o bé al telèfon 647 001 656.

De la mateixa manera, en compliment de l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, posem a la seva disposició el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mitjançant aquest enllaç les persones usuàries del lloc web podran accedir a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia per demanar l’arbitratge en relació amb algun conflicte derivat de la prestació del servei obtingut mitjançant aquesta web, optant d’aquesta manera per la solució extrajudicial del conflicte. El fet d’informar sobre l’existència d’aquesta Plataforma Europea de Resolució de Conflictes no significa que Roger Font accepti en tots els casos aquest arbitratge. Roger Font no està adherit a cap entitat acreditada de resolució alternativa de litigis i, en el cas d’iniciar-se un procediment arbitral per una reclamació que no s’hagi pogut resoldre, podrà declinar participar en el procediment.

6. Propietat intel·lectual

Els drets sobre els articles i altres continguts publicats a laguait.cat corresponen als seus autors, i si és el cas altres persones que figuren com a coautors. La persona usuària no pot efectuar drets d’explotació (de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació) sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de Roger Font. Es poden utilitzar fragments per finalitats d’investigació i docència, sempre que aquest ús sigui proporcional a la finalitat i se citi tant l’autor com la font.

7. Protecció de dades personals

Les dades que es proporcionen seran tractades per Roger Font, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de les persones amb les que existeix relació atès que reben els seus serveis. Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual (art. 6.1.b del Reglament general de protecció de dades). Les dades es podran comunicar a l’Administració Tributària. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament i portabilitat adreçant-se a Roger Font Vilagran (plaça Major, 2, 1r A, de la Bisbal d’Empordà) o bé a través de correu electrònic a contacte@laguait.cat. Pot obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.