Envia un article

Els articles que enviïs podran ser publicats a la secció d’opinió de L’aguait i difosos a les nostres xarxes socials. No es publicaran articles signats amb pseudònim o que no siguin respectuosos amb les persones.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: L’aguait, de titularitat de Roger Font Vilagran.

Finalitat: registre de persones que envien continguts per publicar a la web. Difusió de les publicacions.

Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu article i el nom i cognoms.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud de la limitació adreçant-se a contacte@laguait.cat.

> Trobareu informació addicional i detallada sobre la nostra Política de protecció de dades en aquest enllaç.