Una poda amb desperfectes

La poda dels plàtans al passeig Muriel Casals o d'hivern ha ocasionat desperfectes en el mobiliari urbà. En un punt la barana de fusta s'ha partit per la meitat i l'han retirat. Com a mínim en tres punts més s'ha esquerdat. En la fotografia s'observa que en l'operació s'han deixat caure les branques a la llera del Daró, cosa que explicaria els danys. | Foto: Roger Font

Redacció
Redacció
Poda al passeig d'hivern
Escriu un comentari