Registre

Dades personals

 

Dades del compte

 • Ha de tenir com a mínim 8 caràcters, una lletra majúscula, una lletra minúscula i un número.

 • Registre gratuït
 • Responsable del tractament: L’aguait, de titularitat de Roger Font Vilagran.
  Finalitat: gestió administrativa, comptable i de prestació de serveis.
  Legitimació: compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD).
  Destinataris: administracions públiques en compliment de normes vigents i l’Administració Tributària.
  Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud de la limitació adreçant-se a contacte@laguait.cat.
  > Trobareu informació addicional i detallada sobre la nostra Política de protecció de dades en aquest enllaç.