Trevor Lockwod

S’han acabat les inundacions

La creació de 200 petites preses permetria una fluïdesa normal al Daró però faria més lenta qualsevol crescuda ràpida deguda a la pluja. Parar aquest excés d’aigua durant unes hores, guardar-ne una part, i la resta pot desaparèixer cap al mar