Inversions per al 2023

Els pressupostos del 2023 a la Bisbal i pobles veïns: Quines obres es volen fer?

Expliquem les principals inversions que preveuen enguany els ajuntaments de la Bisbal, Vulpellac, Fonteta i Peratallada, i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní

Roger Font Vilagran
Roger Font Vilagran

Els ajuntaments han enllestit els últims pressupostos del mandat amb la cita electoral del 28 de maig a l’horitzó. En aquest reportatge expliquem i situem al mapa les principals inversions que preveuen enguany els consistoris de la Bisbal, Vulpellac, Fonteta i Peratallada, i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní.

La Bisbal d’Empordà

El pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal per al 2023 és de 17.938.302,39 euros, gairebé un 15% més que l’any anterior. Es preveuen inversions per valor de 3.771.604,94 euros que tot seguit situem sobre el mapa: feu clic a les fotografies per saber-ne més.

Rehabilitació energètica de les Escoles Velles (1.691.502,58 €). Es millorarà l’eficiència energètica dels edificis, construïts entre el 1908 i el 1909, i s’actuarà en les finestres i la coberta. També es vol instal·lar un ascensor a la passarel·la que connecta els dos edificis, i una nova passarel·la a la segona planta. Per a aquesta actuació l’Ajuntament disposa d’una subvenció d’1.328.162,36 euros dels fons Next Generation de la Unió Europea. El següent pas és redactar el projecte, i les obres han d’estar acabades abans del setembre del 2024, segons l’alcalde, Enric Marquès.

Substitució de la canonada d’aigua potable dels pous de Castell d’Empordà (644.102,36 €). La nova canonada s’instal·larà al costat de l’actual, que va des dels pous de Castell d’Empordà fins al nucli urbà. L’Ajuntament compta rebre una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a les obres, que estan lligades a la construcció del nou dipòsit al Puig Negre, al terme de Vulpellac, amb una capacitat de 3.000 metres cúbics, el doble que l’actual. El ple va aprovar definitivament aquest darrer projecte —amb un pressupost de 1.149.723,55 euros— l’agost passat.

Redacció del projecte del rec del Raig (400.000 €). Per evitar inundacions al nucli antic, el consistori vol actuar al rec del Raig. La intenció, segons Marquès, és fer una bassa de laminació en uns camps del barri de la Guardiola que ha de servir perquè l’aigua no entri al centre de la Bisbal en cas de fortes pluges ni afecti una futura zona d’equipaments del barri prevista al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Enguany es preveu només redactar-ne el projecte.

Edificis de l'illa del CAP
Els edificis entre el c. Frederica montseny i Torre Maria s’han d’enderrocar per a l’ampliació del CAP

Millores d’enllumenat públic (300.000 €) i d’eficiència energètica en instal·lacions municipals (100.000 €), com ara canvis d’aïllaments o instal·lació de plaques solars. Marquès explica que parteixen d’un projecte fet per la Diputació de Girona per substituir tot l’enllumenat públic. A més, es reserva una altra partida de 61.000 euros per canviar els focus del camp de futbol Pere Plaja per llums LED.

Reforma del carrer 1 d’octubre (175.000 €). Al carrer 1 d’octubre, abans Coll i Vehí, s’eixamplarà la vorera del costat contrari a les Escoles Velles, cosa que suposarà perdre les places d’aparcament d’aquella banda, i s’hi plantaran arbres. També es millorarà la xarxa d’aigua i de clavegueram, i l’enllumenat públic.

Enderroc d’edificis de l’illa del CAP (150.000 €). Per a l’ampliació del Centre d’Atenció Primària s’han d’enderrocar els edificis de la mateixa illa amb façana a l’Aigüeta, des de la cantonada amb el carrer Frederica Montseny, abans carretera de Cruïlles, fins a Torre Maria. L’Ajuntament cedirà llavors el solar al Departament de Salut. A més, es vol fer recular un metre la façana d’aquestes parcel·les, també al carrer Frederica Montseny, per guanyar més espai de vorera per als vianants.

Plaça que s'ha d'urbanitzar
L’Ajuntament vol urbanitzar i obrir la plaça que hi ha al carrer Santa Maria del Puig

Urbanització de la plaça entre el c. Santa Maria del Puig i el c. del Call (50.000 €). A finals de l’any passat van acabar els treballs d’enderroc d’una part d’un edifici del carrer del Call i el següent pas és urbanitzar la plaça situada entre aquests dos carrers, que fa anys que és tancada. S’hi accedirà pel carrer Santa Maria del Puig i també des del carrer Sant Jaume a través d’un carreró molt estret que és tancat des dels anys trenta.

Adequació de l’antiga fàbrica de Can Formatger (50.000 €). L’Ajuntament de la Bisbal va expropiar la finca de Can Formatger, situada al carrer Santa Llúcia, el maig del 2021 amb l’objectiu de convertir-la en un espai cultural. Es tracta d’un projecte a llarg termini, segons l’alcalde, i es preveu, entre altres actuacions, enderrocar el mur que separa la fàbrica del carrer i ampliar les voreres del carrer Martí Barrera.

Reforma del carrer de l’Aigüeta (50.000 €). Un altre projecte a llarg termini que vol “convertir l’Aigüeta en una avinguda més amable, comercial, amb arbres a banda i banda”, apunta Marquès. L’amplada de la carretera es reduiria un metre per eixamplar les voreres, es limitaria la velocitat dels vehicles a 30 km/h i es mantindria una línia d’aparcaments. El cost total del projecte és d’uns sis milions d’euros.

Can Formatger
L’antiga fàbrica de Can Formatger es va expropiar el 2021

Reforma del carrer del Bisbe (40.000 €). Es revisarà la xarxa de clavegueram i d’aigua i s’eliminaran la línia d’alta tensió de la façana del castell i els tubs d’aigua de la façana contrària.

Inversions en equipaments de l’Àrea de Cultura (35.000 €). Es vol adequar l’espai de l’antiga biblioteca municipal, a la planta baixa del Teatre Mundial, per a les oficines de l’Àrea de Cultura i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Honoraris per encàrrec de projectes (25.000 €). Enric Marquès explica que entre els projectes que volen redactar hi ha els de la reforma dels carrers Nou, Valentí Almirall, Morró i de la plaça Nova.

A més, l’Ajuntament compta executar la construcció dels nous vestidors del pavelló d’esports (1.350.000 €), ja prevista en pressupostos d’anys anteriors. El consistori estima aprovar definitivament el projecte al març i posteriorment licitar les obres. L’ampliació dels vestidors comporta també l’adequació del pavelló pel que fa a instal·lacions i prevenció d’incendis, i suprimir barreres arquitectòniques.

Vulpellac, Fonteta i Peratallada

L’Ajuntament de Forallac ha aprovat un pressupost de 3.362.000 euros, que implica un augment del 13% respecte l’anterior. S’han previst 636.700 euros per a inversions; les més destacades són les següents:

Camí de Vulpellac a Canapost
L’Ajuntament vol eixamplar el camí que surt de la zona esportiva de Vulpellac en direcció a Canapost

Urbanització i eixamplament del camí de Vulpellac a Canapost: sectors PAV-1 (178.000 €) i PAV-2 (196.200 €). L’actuació afecta el vial que comença a la zona esportiva de Vulpellac, urbanitzada recentment per a acollir la nova escola, i enfila en direcció a Canapost tot travessant la riera. Els treballs arribaran fins a l’última de les naus del camí, on acaba el sòl urbà, segons explicava l’alcalde, Josep Sala. Es finançaran amb quotes d’urbanització dels propietaris.

Arranjament de la vorera de la carretera de Fonteta a la Bisbal (115.000 €). La carretera GIV-6441 és de la Diputació de Girona, que hi aporta una subvenció de 92.000 euros, mentre que l’Ajuntament assumeix la resta del cost amb fons propis.

Instal·lació de plaques solars en edificis municipals (80.000 €). Se’n volen instal·lar principalment a l’ajuntament i a l’escola de Vulpellac, i també es preveu la creació d’una comunitat energètica a la llar d’infants de Fonteta.

Obres del subministrament d’aigua potable (37.500 €). Es modificarà l’arribada de l’aigua al dipòsit del municipi al Puig Negre, tot aprofitant la construcció del nou dipòsit de la Bisbal.

Millora del camí de Fonteta a Fitor (22.000 €). Es faran tasques de manteniment del camí, a càrrec de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), apuntava l’alcalde. El consistori disposa d’una subvenció de la Generalitat de gestió forestal sostenible.

Carretera de Fonteta
Estat actual de la vorera de la carretera de Fonteta, la GIV-6441

A més, Josep Sala ha explicat a L’aguait que es preveuen dues inversions més que no apareixen al pressupost. D’una banda, la urbanització del vial de circumval·lació de Fonteta, que anirà des de la llar d’infants fins al carrer Sant Generós, i que duran a terme els propietaris dels terrenys mitjançant el sistema de compensació urbanística; les obres han de començar aquest febrer. També es vol completar la substitució de l’enllumenat públic per LED de baix consum gràcies al romanent del pressupost del 2022.

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

El pressupost de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní per al 2023 és d’1.546.859,60 euros, gairebé un 29% més que l’anterior. Per a inversions es preveuen 262.000 euros, tot i que la majoria d’actuacions no hi figuren perquè es volen finançar amb el romanent del 2022, segons ha apuntat l’alcalde, Dani Encinas. El batlle ha afegit que l’increment del pressupost d’enguany s’explica per una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 250.000 euros, que ha de servir per finançar part de la millora de la Sala de Cruïlles i de la canonada d’aigua del Puigventós, així com l’adequació de la part de davant de l’escola de Cruïlles, una actuació executada l’any passat.

Sala de Cruïlles
La Millora de la Sala de Cruïlles és la principal inversió del pressupost del 2023

El pressupost municipal, a part d’inversions menors en equipament informàtic i maquinària, només preveu la reforma de la Sala de Cruïlles (250.000 €). El projecte, que s’ha aprovat inicialment aquest gener, inclou millores en seguretat, en les sortides d’emergència i en l’escenari, fer lavabos nous i eliminar els vestidors per fer-hi sales que serveixin de punt de trobada per als veïns. Des del 2020 l’Ajuntament ha tret a licitació el projecte dues vegades, però sempre ha quedat desert.

Pel que fa a les inversions finançades amb romanent del pressupost anterior, es preveu la construcció d’un vial que connecti la carretera GI-664, que uneix Cruïlles i Sant Sadurní, amb la carretera que va de Monells a Cruïlles (38.190,21 €). També es volen instal·lar nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb la intenció que n’hi hagi un en cada poble o nucli —actualment només n’hi ha un, instal·lat el 2022 a Sant Sadurní, que va costar 25.164,83 euros— i es vol crear una comunitat energètica al municipi (62.904,40 €) finançada per la Diputació de Girona , que es podria ubicar a la Sala de Cruïlles, ha afegit Encinas.

Ctra. de Monells a Cruïlles
La carretera GI-664 (a l’esquerra) i la que va de Monells a Cruïlles (a la dreta) es volen connectar amb un vial

A més, la urbanització del Puigventós es beneficiaria de la millora de la canonada d’aigua potable, amb un cost aproximat de 80.000 euros, segons Encinas. Per combatre els abocaments descontrolats de deixalles l’Ajuntament vol instal·lar càmeres de vigilància als punts de recollida d’escombraries, a raó de tres per nucli. També es vol canviar l’enllumenat públic per LED, una acció prevista igualment a la Bisbal i a Vulpellac, Fonteta i Peratallada, i millorar punts foscos del municipi.

D’altra banda, segons dades facilitades pel consistori, des de principi d’any s’han destinat 14.584,90 euros en actuacions al camí mitger amb Corçà, al parc infantil de Sant Sadurní de l’Heura i en la millora de reixes al Puigventós i a Cruïlles.

Aquest mitjà ha demanat en diverses ocasions de consultar els pressupostos detallats dels ajuntaments de Corçà i d’Ullastret per conèixer-ne les inversions previstes. Les peticions no han estat ateses.

L'aguait és possible per les aportacions de persones com tu.

Fes-te'n subscriptor i dóna suport al periodisme local

ETIQUETES:
Comparteix
Escriu un comentari