Alcaldes de la Bisbal i pobles veïns

Quant cobren els alcaldes i regidors de la Bisbal i pobles veïns?

Els càrrecs electes locals costen cada any mig milió d'euros en sous i indemnitzacions, segons els imports aprovats el 2023

Roger Font Vilagran
Roger Font Vilagran

599.413,07 euros. És el que costen en un any els 49 càrrecs electes de la Bisbal i pobles veïns, segons les retribucions aprovades pels ajuntaments i les institucions supramunicipals per al mandat 2023-2027. Només set alcaldes i regidors tenen algun tipus de dedicació —parcial o exclusiva— i, per tant, estan donats d’alta a la Seguretat Social amb un sou fixat. La resta percep indemnitzacions per assistir a les reunions dels diversos òrgans: plens, juntes de govern o comissions informatives, entre altres.

L’aguait us ofereix les xifres corresponents als sous dels càrrecs amb dedicació aprovats enguany, i una estimació de la quantitat màxima que poden rebre els electes en concepte d’indemnitzacions, limitada per un topall salarial o perquè la institució estableix un nombre màxim de sessions l’any. Tots els imports són bruts.

La retribució dels alcaldes, entre els 10.000 i els 30.000 euros anuals

Tres dels cinc alcaldes dels nostres pobles tenen algun tipus de dedicació: Dani Encinas (Avenç-ERC), Raül Yruela (Som Poble-TE) i Josep Miquel Gatius (Junts). La dedicació, sigui exclusiva o parcial, és incompatible amb la percepció d’indemnitzacions per assistències, que sí que cobren els dos batlles restants sense sou assignat, Josep Sala (Junts) i Òscar Aparicio (PSC). Aquestes no són, però, les úniques quantitats que reben: Encinas també cobra assistències del Consell Comarcal del Baix Empordà (9.300 euros, segons l’estimació de L’aguait) i Aparicio, com a diputat del PSC, va rebre 77.415,14 euros del Parlament de Catalunya el 2022.

A l’Ajuntament de la Bisbal, els els regidors només cobren les assistències

El consistori bisbalenc no té cap membre amb dedicació. Els vuit regidors a l’oposició (d’ERC, la CUP i En Comú) cobren un màxim de 4.400 euros anuals per assistir als plens (14 sessions l’any com a molt, a 200 euros cadascuna), a les comissions informatives prèvies (100 euros per convocatòria) i, només els que en són membres, a la Comissió Especial de Comptes (100 euros per convocatòria). Pel que fa al govern, el batlle Aparicio i els dos tinents d’alcalde —Xavier Dilmé i Eva Rovira— poden percebre fins a 22.600 euros cadascú, perquè també assisteixen a les reunions setmanals del Consell de Govern (150 euros per sessió) i a les juntes de govern local quinzenals (400 euros per sessió).

L’assistència a les juntes de govern local no era remunerada en el mandat passat. Els altres dos regidors que en són membres, Marta Carol i Laura Irla, han renunciat a cobrar-les, segons explicava Aparicio a L’aguait. L’alcalde afegia que volen canviar la periodicitat d’aquestes reunions perquè siguin setmanals.

Carol i Irla, juntament amb els quatre membres del govern restants a banda del batlle i dels tinents, és previst que cobrin 12.200 euros anuals per les assistències als plens, a les comissions informatives, al Consell de Govern i a la Comissió Especial de Comptes. En total, els 17 càrrecs electes municipals costen 174.000 euros l’any.

A més, l’Ajuntament de la Bisbal atorga subvencions als grups polítics municipals en funció del nombre de regidors que tinguin al ple. Per aquest concepte, ERC i el PSC reben 4.536 euros l’any; la CUP i Compromís-Junts, 3.912; Tots per la Bisbal, 3.288, i En Comú Podem, 2.664.

Els regidors de govern de Vulpellac, Fonteta i Peratallada arriben al límit salarial

L’Ajuntament de Vulpellac, Fonteta i Peratallada té dos membres amb dedicació parcial, de 20 hores setmanals: els regidors de govern Carles Frigola i Marta Chicot, amb un sou de 13.947,81 euros anuals. Els altres tres edils de l’executiu cobren pràcticament el mateix (14.000 euros), perquè sobrepassarien el límit salarial establert per a les assistències als òrgans col·legiats, que és d’aquesta quantitat. L’alcalde, Josep Sala, no té sou assignat i pot percebre 25.000 euros l’any en indemnitzacions perquè el seu límit salarial és superior, de 33.000 euros.

Els tres regidors de l’oposició reben 2.000 euros anuals per assistir als quatre plens ordinaris previstos durant l’any. A més, Agnès Gasull pot percebre 500 euros addicionals perquè forma part de la Comissió Especial de Comptes amb Jaume Mont, que es reuneix un cop l’any. Els altres dos òrgans existents són exclusius del govern —la junta de govern local i el Consell de Coordinació— i també es cobren a 500 euros per sessió.

En total, els nou càrrecs electes municipals costen 101.395,62 euros l’any.

L’alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní té dedicació exclusiva

El batlle, Dani Encinas, té assignat un sou de 30.000 euros anuals. Tots els regidors de l’Ajuntament formen part de l’equip de govern, però es divideixen en dos grups. Els tres que són membres de la junta de govern local poden cobrar fins a 3.160 euros, mentre que la xifra que correspon als altres cinc, que només assisteixen als plens trimestrals, és de 1.000 euros.

L’import dels plens ha augmentat fins als 250 euros per sessió, perquè com que només hi ha un grup polític, no se celebren comissions informatives. En total, els càrrecs costen al consistori 44.480,00 euros cada any.

El batlle de Corçà cobra 13.785,75 euros

Raül Yruela té assignada una dedicació parcial del 75% i li correspon un sou de 13.785,75 euros anuals. Des del novembre la regidora del govern Sònia Alins té dedicació exclusiva amb una retribució de 28.000 euros l’any. Els altres membres del govern només cobren les assistències als plens trimestrals (100 euros per sessió) i a la nova Comissió de Regidories Delegades, que substitueix la junta de govern local (també a 100 euros per sessió). Les indemnitzacions ascendeixen, doncs, a 2.800 euros anuals.

Els tres regidors a l’oposició perceben únicament les assistències als plens: 400 euros l’any per als quatre ordinaris. També es preveu, no obstant això, un import de 50 euros per cada ple extraordinari. El cost total anual dels càrrecs electes és de 54.185,75 euros.

L’oposició d’Ullastret no cobra i denuncia que no els han tingut en compte

Els dos regidors d’Ullastret a l’oposició, de Treball i Compromís (TCU), són els únics càrrecs electes que no percebran ni un cèntim per la seva tasca. El ple de l’Ajuntament va rebutjar, amb els vots dels tres membres de l’equip de govern, concedir indemnitzacions per assistir als plens, que havien de ser de 45 euros per sessió. Joan Beltran, de TCU, lamenta que els han “exclòs de la participació” i recorda que ells van ser els dos regidors més votats el 28 de maig.

El primer tinent d’alcalde, Gerard Cateura, ha assegurat a L’aguait que no es preveuen indemnitzacions per assistir al ple ni a la junta de govern local, però el consistori no ha respost a la petició d’aquest mitjà de conèixer el sou de l’alcalde, Josep Miquel Gatius, ni ha confirmat si els membres del govern perceben cap remuneració.

Regidors

Promeses de canvi a Ullastret en el cinquè mandat de l’alcalde

Beltran ha explicat que, com que no pot existir junta de govern per la mida de l’Ajuntament, s’ha creat una comissió de coordinació de govern que es reuneix dos cops al mes. Es cobra a 250 euros la sessió i el límit mensual és de 360 euros. Segons aquesta informació, Gerard Cateura i Pol Feliu podrien rebre fins a 4.320 euros l’any.

Beltran també diu que el batlle té dedicació parcial i cobra gràcies a una subvenció de la Generalitat. La convocatòria del 2023 del sistema de compensacions econòmiques per a càrrecs electes preveu un import anual de com a molt 9.996,50 euros per a un municipi de la mida d’Ullastret amb una dedicació del 75%, que és el percentatge màxim previst per la normativa als ajuntaments de menys de mil habitants. L’any 2021 Gatius va percebre 14.398 euros, segons les dades més recents enviades pel consistori al sistema ISPA del govern espanyol.

Les retribucions del Consell Comarcal, un caramel per als que s’han quedat a l’oposició als ajuntaments

Sis regidors de la Bisbal i pobles veïns són consellers del Consell Comarcal del Baix Empordà. Enric Marquès n’és el vicepresident primer i es reparteix la presidència amb l’alcaldessa de Serra de Daró, Glòria Marull, a raó de dos anys cadascú. Tots dos tenen dedicació exclusiva i un sou de 45.000,06 euros anuals.

Agnès Gasull, regidora de Vulpellac, i Jordi Carol, de Corçà, poden percebre indemnitzacions de fins a 14.100 euros l’any, com a consellers del govern, per assistir als plens, a les comissions informatives i al Consell de Presidència. Dani Encinas, també al govern, pot rebre fins a 9.300 euros perquè té un límit diferent d’assistències al Consell de Presidència. Maite Bravo i Alba Solés, conselleres bisbalenques a l’oposició, poden cobrar 2.100 euros per assistir als plens i a les comissions informatives. En total, el cost d’aquests càrrecs al Consell Comarcal és de 86.700,06 euros.

Sumant la remuneració del CCBE i dels ajuntaments, on tots els electes llevat de Dani Encinas són a l’oposició, Enric Marquès passa a cobrar 49.400,06 euros; Encinas, 39.300; Agnès Gasull, 16.600; Jordi Carol, 14.500; Maite Bravo, 6.500, i Alba Solés, 6.500.

D’altra banda, l’alcalde de la Bisbal, Òscar Aparcio, que també és diputat al Parlament, va rebre de la cambra el 2022 53.720,66 euros en concepte de sou i 23.694,48 en concepte d’indemnitzacions. Afegits a les assistències del consistori, els ingressos anuals són de 100.015,14 euros.

Finalment, el regidor bisbalenc Xavier Dilmé també és assessor a la Diputació de Girona, un càrrec amb dedicació ordinària pel qual percep 42.000 euros l’any, que sumats a les indemnitzacions de l’ajuntament completen les retribucions fins als 64.600 euros.

Llista completa dels càrrecs electes i les retribucions

A continuació oferim la llista dels 49 càrrecs electes de la Bisbal i pobles veïns amb la suma de totes les retribucions que perceben de cada administració:

L’evolució dels sous dels alcaldes

El gràfic següent mostra l’evolució del sou dels alcaldes al llarg de quatre mandats amb les dades del primer any sencer de cadascun (s’exclouen els anys electorals). Són les retribucions que els ajuntaments van comunicar al sistema ISPA del govern espanyol:

S’observa una davallada en el sou del batlle de Vulpellac, Fonteta i Peratallada —Josep Sala havia tingut dedicació exclusiva i enguany ha passat a cobrar únicament les assistències—. En el cas de la Bisbal, tant Òscar Aparicio en el seu primer mandat (2013) com Núria Anglada (2014) i Lluís Sais (2016) no tenien dedicació i només percebien indemnitzacions. Enric Marquès (2020) tenia dedicació parcial.

L'aguait és possible per les aportacions de persones com tu.

Fes-te'n subscriptor i dóna suport al periodisme local

Comparteix
Escriu un comentari